Nieuws
Heeft Bruce Springsteen écht Nederlandse roots?

Springsteen heeft naar eigen zeggen Nederlandse roots. Dit lijkt te worden bevestigd door internationale genealogiewebsites. Muriël Kleisterlee en Jos Westenberg, samenstellers van het boek ‘Springsteen in Nederland | 1975-2020’, gingen met medeauteur Jan Rouwhorst na hoe ver die teruggaan.

Moeder Adele Springsteen Zerilli heeft Italiaanse ouders en vader Douglas Springsteen was, zo wordt algemeen aangenomen, van Iers-Nederlandse komaf. De bijnaam van Douglas was zelfs ‘Dutch’, maar of dit met zijn vermeend Nederlands bloed of met zijn gedragen te maken had, is niet bekend. Bruce zelf heeft zich in elk geval wel vaker laten ontvallen Nederlandse voorouders te hebben. Zo grapte hij tijdens het concert in de Amsterdam Arena in 2008 nog dat er verre familieleden van hem in het Nederlandse publiek aanwezig moesten zijn. En in zijn autobiografie schrijft Bruce: ‘Mijn overgrootvader werd de ‘Dutchman’ genoemd en ik veronderstel dat hij afstamde van een paar verdwaalde Nederlanders die vanuit Nieuw-Amsterdam aan het zwerven waren geslagen en geen idee hadden waar ze terechtgekomen waren. Wij dragen dus de Nederlandse naam Springsteen, maar het is toch vooral Iers en Italiaans bloed dat hier vermengd raakte.’

Geesje Jans en Casper Josephs

De Amerikaanse lijn in de stamboom van de familie Springsteen is terug te leiden tot Joost Casperse Springsteen, de zoon van Geesje Jans en Casper Josephs. Joost werd met zijn broers Johannes Casperszen, Melcher Caspers, zus Barber Caspers en zijn moeder Geesje Jans in 1652 ingeschreven in Nieuw-Amsterdam (de stad die twaalf jaar later New York zou gaan heten) als immigrant uit Nederland. Niet helemaal duidelijk is of vader Casper Josephs daar ook bij was. Sommige websites melden dat hij op 8 september 1652 zou zijn overleden in Brabant en de reis dus niet zou hebben meegemaakt.

Geesje Jans van Groeningen en Casper Josephs Springsteen worden vaak genoemd als mogelijke verre voorouders van Bruce die in Nederland zouden zijn geboren. Alleen is het bewijs dat zij in Nederland zijn geboren nooit geleverd. Vaak begint de stamboom van het geslacht Springsteen rond 1650. Daarin is te lezen over Geesje Jans van Groeningen ‘geboren voor 1620, getrouwd voor 1640, locatie onbekend, met Casper Josephs Springsteen’. Rond 1638 zou hun oudste zoon Joost Casperse geboren zijn en ook zijn geboorteplek is onbekend. Bronverwijzingen of documenten ontbreken.

Naar New York

Aangenomen wordt dat na Casper Josephs’ overlijden weduwe Geesje met haar zonen Joost Casperse, Johannes Casperse, Melcher Caspers en haar dochter naar Amerika vaart en aankomt in Nieuw-Amsterdam. Zij hertrouwt hier in 1652 met Jan Janszen van Groeningen, die ook een Nederlandse immigrant zou zijn. Met hem krijgt zij een jaar later nog een zoon, Caspar genoemd. Oudste zoon Joost Casperse trouwt in Brooklyn op 19 juni 1663 met Catherine Lothie die van Franse komaf zou zijn. In 1664 wordt uit het huwelijk de zoon Caspar Springsteen geboren; de eerste in de lijn Springsteen die ‘born in the USA’ is. Vervolgens leeft het geslacht Springsteen voort aan de oostkust van Amerika.

Maar het gaat hier niet om de stamboom van de familie Springsteen maar om het bewijs dat Bruce Nederlandse roots heeft. Dus of de geboorteplaats van Geesje, Casper Josephs en/of zoon Joost Casperse of een oudere stamvader in Nederland ligt.

Groningen

In veel, met name buitenlandse, genealogieën wordt ‘Groeningen’ gezien als ‘Groningen’, waardoor wordt aangenomen dat Geesje uit Groningen komt. In rechterlijke archieven en kerkelijke registers komen de generaties Springsteen in het geheel niet voor. Ook personen met de gezochte combinatie van voornamen zonder de familienaam Springsteen zijn niet te vinden. In de doopregisters van Groningen is wel de melding te vinden van de dopelingen Johannes (22-04-1642) en Melcher (23-06-1646), zoons van vader Casper Josephs en moeder Geesjen, geboren op het Martinikerkhof in Groningen. Dit zouden jongere broers van Joost Casperse kunnen zijn, maar over Joost Casperse is geen informatie.

Het volledige artikel over Springsteens stamboom lees je in ‘Springsteen in Nederland’ van Muriël Kleisterlee en Jos Westenberg. Het boek is onlangs verschenen en te bestellen via de Springsteen-fansite: betrue.nl. Het bevat 45 jaar Springsteen-geschiedenis, alle grote Nederlandse interviews, concertverslagen, verhalen over bijzondere ontmoetingen en ruime 400 unieke foto’s.

 https://betrue.nl/dossiers/springsteen-in-nederland-verschijnt-in-maart-2021/

Winnen?

We mogen twee exemplaren van dit schitterend boek: 'Springsteen in Nederland (1975 - 2020) weggeven. Daar moet je wel iets voor doen, namelijk deze vraag GOED beantwoorden.

Mid jaren zeventig speelde Springsteen voor het eerst in Nederland. In welke zaal/gelegenheid was dat?

A. Paradiso Amsterdam

B. Het Paard Den Haag

C. RAI Amsterdam

D. De Kuip Rotterdam

 

Stuur een berichtje met het juiste antwoord naar: [email protected]

Op 19 maart maken we de winnaars bekend op onze Facebook-pagina. Zij krijgen bericht.

Deel deze pagina:
Bekijk ook